Jeg gjør deg oppmerksom på at alle kurs i regi av Kreative Kurs Sandefjord as er bindende.

Plassen er først din når påmeldingsavgift (halve kursavgiften) er innbetalt.

Faktura blir sendt på e-post.

Ved avbestilling av kurset beholder Kreative kurs Sandefjord AS første del av innbetalt kursavgiften som er til å dekke driftsutgifter, reiseutgifter, kost og losji til kursholderen. Jeg har de samme utgiftene så lenge kurset holdes.

Det vil si du får ikke igjen første del av kursavgiften ved avbestilling.

Avlyser du kurset senere enn 28 dager før kursstart skal hele beløpet betales inn, eller du kan selge plassen din da det er vanskelig for meg å få inn nye kursdeltakere så kort tid før kursstart.

Avbestilling pga. sykdom kan du sjekke om du får dekket det på reiseforsikringen din.

Avlyser Kreative Kurs Sandefjord as kurset blir hele summen tilbakebetalt til din konto i løpet av 1-2 dager.

All avbestilling ønskes skriftlig til: mkrenate@hotmail.com